TEKNOPARKLARDAKİ ARGE TEŞVİKLERİ ve USULÜ

images (10)Daha önceki yazımızda ar-ge merkezlerine uygulanan teşviklerden bahsetmiş, tablolaştırılmış şekilde bilgiler vermiştik (Bkz. İlgili Yazımız…). Bu yazımızda ise bir ar-ge merkezi oluşturmaktan ziyade teknopark bünyesinde ar-ge faaliyeti yürütüldüğünde ne gibi avantajlardan ne şekilde faydalanılabileceğini inceleyeceğiz

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan muafiyet ve istisnalardan en önemlileri kurumlar vergisi istisnası, gelir vergisi istisnası, SSK teşviki, KDV istinası şeklinde sıralanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslar özetle şu şekildedir:

=►Yönetici şirketlerin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun’un (“Kanun”) uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Bunun iki şartı vardı: 1) ar-ge yahut yazılım faaliyeti ile ilgili olma şartı 2)Bölge içinde gerçekleşme şartı

=►Yönetici şirket, Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır.

=►Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

=►Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış ar-ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı ar-ge personeli sayısının yüzde onunu aşamayacaktır.

=►Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım ve/veya ar-ge faaliyetleri dolayısıyla Kanun’da yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabileceklerdir. Bu durumda aynı yazılım ve/veya ar-ge projesi için Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamayacaklardır. 

=►Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun’da yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenlerin, bu durumu Maliye Bakanlığı’na ve Bölge Yönetici Şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirmeleri gerekecektir.

Teknoparklarda bir ar-ge birimi oluşturmak isteyen kuruluşlar şirketinin merkezini Teknoparka taşıyabileceği gibi sadece şirketinin bir şubesini de açabilir.Teknoparklara kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Teknoparka şirketinin merkezini veya şubesini açmak isteyen kişi veya kuruluşların üzerinde çalışacağı bir ar-ge projesi olması gerekir. Ar-ge projesinin Kanun’a ve uluslararası normlara uygun bir ar-ge projesi olup olmadığı konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bir hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Başvuru için teknoparklara göre değişen bir ücret ve kira bedeli alınır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir