BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH BİLDİRİMİ

images (16)Belirli süreli kira sözleşmesinde kira ilişkisi bir süre ile sınırlandırılırken, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde akde bir süre şartı eklenmemektedir. Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. (Daha detaylı bilgi için, bkz. ilgili yazımız..). İfade etmek gerekir ki, belirli süreli kira sözleşmesinde belirlenen kira süresi sona erdiği hâlde, taraflarca (kiracı-kiraya veren) kira ilişkisi devam ettirilirse, kira sözleşmesi kendiliğinden belirsiz süreliye dönüşmektedir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflar, daha uzun bir fesih bildirim süresi yahut başka bir fesih dönemi kararlaştırmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak, sözleşmeyi feshedebilmektedir. Fesih dönemine/bildirim süresine uyulmadan yapılan fesih bildirimi, bir sonraki fesih dönemi için geçerli olabilmektedir. Sözleşmede yahut Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olmaktadır.

TBK madde 328: “Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.”

Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında (TBK madde 329): Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilmektedir.

Taşınır Kiralarında (TBK madde 330): Kira sözleşmesi taraflarından her biri, bir taşınır mala ilişkin kira sözleşmesini 3 gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uymak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilmektedir. Şayet bu taşınır mal kiraya veren tarafından bir mesleki faaliyet gereği yahut kiracının özel bir kullanımına yarayacak şekilde kiracıya tahsis edilmişse; taşınırın kiracısı, sözleşmeyi, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önce yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilmektedir. Kiracı söz konusu madde gereğince sözleşmeyi feshederse, kiraya veren, kiracıdan tazminat isteyememektedir.

Olağanüstü Fesih

  • Önemli Sebepler (TBK madde 331): Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez hale gelmesi durumunda önemli sebep gerçekleşmiş sayılmakta ve sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyarak feshedileb Önemli sebepleri düzenleyen madde ile kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlığın dava ortamında ele alınması ihtimalinde hakime, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlama yetkisi verilmektedir.
  • Kiracının İflası (TBK madde 332): Kiracının kiralananın tesliminden sonra iflas etmesi halinde, kiraya veren, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahiptir. Makul süre içerisinde kiracı tarafından güvence verilmemesi durumunda kiraya veren kira sözleşmesini hemen feshedebilmektedir. Belirtmekte fayda var ki; süre verilmesine ilişkin bildirimin yazılı şekilde olması
  • Kiracının Ölümü (TBK madde 333): Kiracının ölmesi durumunda, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilmektelerdir.

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir