MİRASÇI ATAMA

Mirasbırakan kişi, kendi malvarlığı üzerinde sağken özgürce tasarruf edebileceği gibi, sağken yapacağı bazı hukuki işlemlerle ölümünden sonrası için de mirası üzerinde kendi iradesine uygun tasarruf edebilmektedir. Kişi kendi yasal mirasçılarından başka, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin kendisine mirasçı olmasını isterse bunu Türk Miras Hukuku sisteminde gerçekleştirmesi mümkündür.

Mirasbırakan, terekesinin belli bir kısmını ya da tamamını, kendi belirlediği kişi ya da kişileri mirasçısı olarak atamak suretiyle bırakabilir. Düzenlenecek bir vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle mirasçı atamak hukuken mümkün olacaktır.

Hemen yeri gelmişken Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) buna dair hükmü buraya alıntılayalım: TMK madde 516: “Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir. Bir kişinin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı ataması sayılır.”

Vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmak suretiyle mirasçı atanması arasında teknik olarak bir fark vardır. O da; atanan mirasçı miras sözleşmesi yapılarak atanmışsa mirasbırakanın sağlığında, bir başka deyişle mirasbırakan henüz hayattayken, kendisine bırakılan miras payının deviş işleminin yapılması gerekmektedir. Bu da yine TMK madde 572’de açıkça hükme bağlanmıştır.

Mirasçı ataması yapıldığında atanan mirasçının yasal mirasçılardan bir farkı olmayacaktır. Nasıl ki, yasal mirasçılar mirasbırakanın ölümüyle kendiliklerinden tereke üzerinde hak sahibi olacaklarsa, atanmış mirasçı da onların yanında aynı haklarla yer alacaktır. Burada sadece elbette alacak ve haklara diğer mirasçılarla müteselsilen taraf olmaktan bahsetmemekteyiz. Terekede bir borç varsa bu borçtan da atanmış mirasçı diğer mirasçılarla birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

Atanmış mirasçı, mirasbırakanın külli (tereke alacak ve borçlarından tümüyle) halefi olarak diğer mirasçılarla birlikte yer alacaktır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “MİRASÇI ATAMA”

  1. Anneme 2015 de vefat eden eşinden payı oranında bazı taşınmaz miras hakları kalmıştır ben 2011-2015 arası dolandirildim[babamdan kalan miras haklarından doğan taşınmazların beni üzerime şahsi furma kurdurarak dolandiran ve tum miras kalan taşınmazi bana sattirmak sureti ile benden gasp eden eşi tarafından dolandirilmis biriyim bu yüzden oncesinde alinan ihtiyac kredisi ek hesap kredi karti ile ilgili banka taksitli alisveris Mağazaları borclari ile muhattap olan kisi olarak taksitli magazalar once ev hacizi gerçekleştirmiş sonrasında ise onceden vefat eden babadan kalan geyrimenkullerin sattirilmasi ve o şekilde alınmış olan dolandirilma konusunun paravani da olmuş olan hasarlı kayıtlı çekme belgeli pert araçların(üzerime kayıtlı şahıs firmasına yani şahsıma ait görünen araclarin ihalesi ve satışı 2016 temmuz ayında gerçeklesmis olup kalan borcu hesaplatmaşkta güncel borç tutarı sanırız 250 bin TL civarı olduğunu düşünmekteyiz bunun içinde bir şekilde bana annemden veya bir mirascisi olacagim kisilerden kalacak miras hakkindan bir şekilde men edilmem söz konusu olmak üzere bu borçların yüzünden o miras hakkına bir haciz islememesi adına neler yapılabilir?birde babadan bağlanan yetim maasina haciz islenebiliyor mudur lütfen yardım Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir