İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI

Alacaklının yaptığı icra takibine karşılık borçlunun imzaya itiraz etmesi halinde (Borçlunun, alacaklının dayandığı senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ettiği takdirde) alacaklı itirazın geçici kaldırılması yoluna gidebilir.

İtirazın geçici kaldırılmasında süre 6 aydır. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak 6 ay içinde itirazın geçici kaldırılmasını talep edebilir. Borçlu, önceden bildirilmiş bir mazereti bulunmadığı takdirde icra mahkemesinde hazır bulunmak zorundadır. Hazır bulunmadığı takdirde icra mahkemesi itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verir ve borçlu, senedin konusunu oluşturan borcun yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir. İcra hakimi, her iki tarafın da görüşüne başvurur.

Hakim, borçlunun imzaladığı başka belgeler mevcutsa onları da inceler veya yeniden imza attırarak incelemede bulunur. Söz konusu imza incelemeleri bilirkişi tarafından yapılır ve bilirkişi raporu olmaksızın hakim bir hükümde bulunamaz.

Bilirkişi raporu kesin bir görüş öne sürmezse ve alacaklı bir belgeye dayanarak imzanın borçluya ait olduğunu öne süremiyorsa itirazın geçici kaldırılması isteminin reddine karar verilir.

Takibe konu olan senetteki imzanın borçluya ait olduğu anlaşıldığı takdirde itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir. Bu durumda alacaklı takibe devam edebilir, borçlu ise borçtan kurtulma davası açabilir.

Alacaklının talep etmesi halinde borçlu icra inkar tazminatını ve re’sen yargılama masraflarını ödemek zorundadır. Ayrıca alacaklı muvakkat haciz konulmasını talep edebilir. Borçlu davayı kaybetmesinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. İtirazın geçici kaldırılmasına ilişkin karar, kesin hüküm oluşturmaz.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir