SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

ChicagoGunShotDetection

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilmektedir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler silah ruhsatı istek formu ile ikametgah adresinlerinde il valiliğine müracaatta bulunmalıdırlar.

Bulundurma ruhsatı, meskende yahut işyerinde olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmamaktadır, dolayısıyla taşıtta bulundurmak için ruhsat alınması mümkün değildir. Bulundurma ruhsatlı silahların zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli gerektiğinde, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği silah nakil belgesinin alınması gerekir. Anılan belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılmamalıdır.

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip şahıslar, mesken veya işyerlerini sürekli olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsata işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, bu durumda silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilmelidir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe düzenlenen yeni bulundurma ruhsatından ayrıca harç alınmayacaktır.

Bulundurma ruhsatı almak için gerekli belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Nüfus cüzdanı aslı ve sureti,

  2. Sabıka kaydı,

  3. Devler hastanesinden alınmış sağlık raporu,

  4. İkametgah belgesi,

  5. İkamet edilen il valiliğine sunulacak dilekçe,

  6. Son 1 yıl içinde çekilmiş olmak kaydıyla beş adet vesikalık fotoğraf,

  7. 1 adet yarım kapaklı karton dosya,

  8. Silah ruhsat istek formu,

  9. İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edecek olan kişiler, ayrıca işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise, yetkili kurul kararı veya muvafakat ibraz etmelidirler.

Bulundurma ruhsatı onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir. Yenileme harcı alınmak suretiyle, her beş yılda bir ruhsar yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilmektedir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı kişi için tekrardan ruhsata bağlanamamaktadır.

                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “SİLAH BULUNDURMA RUHSATI”

  1. İyi akşamlar benim sicilim bozuk 2006da bir olaydan dolayi 12 yil oldu halen sicilimde halen görünüyor ben silah almak istiyorum bu sicilimin bir zarari olurmu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir