ORMAN NEREYE DENİR?

Orman-2

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinde orman tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Tabi olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılırlar…” Tanımdan çıkarılacak başlıca sonuç, bir yerin üzerinde bitki örtüsü olmasa dahi, o yerin toprağının orman niteliği varsa o yere orman denileceğidir. Orman olup olmadığının tespiti, kadastro çalışmaları sonucu ortaya çıkar. Daha orman kadastrosuna başlanmamış olan yerlerde ise, daha evvel belirlenmiş orman sınırları esas sınır olarak kabul edilmektedir. Kadastro tutanaklarına süresinde itiraz edilmezse tutanaklar kesinleşir. Orman kadastrosu için çalışma yürütülen yerlerde ayrıca bir sınır tutanağı tutulmaktadır. Bu tutanaklarda alana özgü bilgilere yer verilmesinin yanında ayrıca işgal eden kişilerin isimleri de gösterilir. Böylelikle kadastrosu kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile hazine adına tescil olunmaktadır.

Orman kadastrosu çalışmalarında, kadastro komisyonlarınca arazide orman sınırlarının belirlenmesinin ardından, bu yerin haritası da hazırlanmaktadır. Harita ile orman ve orman olmayan kısımlar ile orman dışına çıkarılan yerler tespit edilir, belirli bir şekilde gösterilir. Orman haritalarında; orman olan yerler yeşil, orman sayılmayan yerler sarı, 2/B maddesine giren yerler kırmızı, tespit dışı bırakılan yerler sarı renkle boyanır. Hatalı olduğu tespit edilen haritalar üzerinde düzeltme işlemleri yapılabilir.

Tapu kaydına dayanmak koşuluyla tahdidin kesinleşmesini takiben 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde orman tahdidinin iptalini istemek olanıklıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ihtilaf, sadece kesinleşmiş orman tahdidine göre değerlendirilmekle çözülmemeli, taşınmazın orman niteliğinin öncesinin de araştırılması, buna göre inceleme yapılması gerekmektedir.

Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Ormanlarla alakalı yetki ve sorumluluk bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü’ne aittir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 1992/10248 E., 1993/4283 K.: “…Orman tahdidinin kesinleştiği yerlerde bir taşınmazın orman olup olmadığı kural olarak; tahdit haritasının uygulanması suretiyle çözümlenir…”                                                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir