KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEREKSİNİM NEDENİYLE FESHİ

images (3)Konut veya çatılı işyeri kiralarında fesih kural olarak kiracının, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmasıyla sona erer. Ancak bazı istisnai hallerde kiraya verene dava yoluyla tahliye hakkı tanınır, bu hallerden biri de kiralayanın gereksiniminin bulunmasıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1. maddesine göre kiraya verenin;

  • Kendisi
  • Eşi
  • Altsoyu
  • Üstsoyu
  • Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ihtiyaç bulunması halinde kiraya veren kira sözleşmesini feshedebilecektir.

Ancak, kiraya verenin kira sözleşmesini gereksinim sebebiyle feshedebilmesi için birtakım şartların varlığı aranır. Bu şartlardan ilki gereksinimin zorunlu ve samimi olmasıdır. Gereksinimin zorunlu ve samimi olmasının bir ölçütü bulunmamakla birlikte somut olaya göre hakimin takdiriyle gereksinimin derecesi belirlenmektedir. Örneğin; kiraya verenin ergin çocuğunun ihtiyacının sebep gösterildiği hallerde çocuğun maddi durumu, kiralananı kullanma gerekçesi değerlendirilerek karar verilir.

Bunun dışında, altsoyun evlenmesi gerekçesiyle ihtiyacın öne sürülmesi ihtimalinde Yargıtay uygulaması, evliliğin gerçekleşeceğine dair somut kanıtlar bulunmadığı takdirde gerçek bir ihtiyacın bulunmadığına karar verilmesi yönündedir.

Yurt dışında çalışanlar yönünden de ihtiyaç kesin dönüş bulunmadıkça öne sürülemez, şöyle ki yurt dışında ikamet eden kişi tatillerini geçirmek için ihtiyaç iddiasını öne süremez ancak ülkeye kesin dönüş yapması ihtimalinde ihtiyaç iddiası isabetli hale gelir.

İhtiyaç iddiası, kiraya verenle ihtiyaç sahibi arasındaki ilişkinin devamına bağlıdır. Kiraya veren ile ihtiyacı olan kişi arasındaki ilişki veya ihtiyaca ilişkin durum ortadan kalkmış ise ihtiyaç iddiası geçerliliğini yitirir.

Gereksinim halinde fesih bildirimi ve davanın açılması kira sözleşmesinin türüne göre değişiklik göstermektedir. Fesih bildiriminin yazılı yapılması zorunludur, bu nedenle sözlü fesih iddiasına dayanarak kira sözleşmesinin feshine ilişkin dava açılamaz. Dava açma süreleri ise;
Belirli süreli kirada, belirli sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde
Belirsiz süreli kirada ise fesih bildirimi için öngörülen sürelerde

a)Sözleşmede başka bir bildirim süresi veya başka bir dönem kararlaştırılmamışsa, tarafların yasal fesih dönemlerine veya sürelerine uyarak bildirim yapması gerekir
b)Taşınmaz mallara dair belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık bildirim süresine uyulması gerekir.

Bildirim usulüne göre yapılmaz ise dava açma hakkı kazanılamaz. Davada görevli ve yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEREKSİNİM NEDENİYLE FESHİ”

  1. iyi günler ist diki evimizi kiraya verip muğla dalamana göçtük . kirada iki kişi oturuyor . kirayı zamanında ödemiyorlar . iki ayda bir göndermeye başladılar avukala kira sözleşmesi yaptık ama avukatımız gerekli işlemleri yapmıyor acaba biz buradan ihbar göndere bilirmiyiz yada gerkli işlemleri yapa bilirmiyiz bilgilendirirseniz memnun oluruz saygılarımızla başarılar dileriz.

    1. Merhabalar, öncelikle avukatınıza karşı güveninizi kaybettiyseniz başka bir avukatla çalışmayı tercih edebilirsiniz. Elbette ihtarı kendiniz de gönderebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir