TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (I)

Ä°lgili resimToprağın korunması, geliştirilmesi, verimli kullanımının sağlanması için gerekli usul ve esasları belirleyen 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”, 15.05.2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile birtakım değişikliklere uğramıştır.

En köklü değişiklik mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin devri hususunda yapılmıştır.  Buna göre mirasçılar;

1.Arazinin bir mirasçıya veya eğer yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılıyorsa birden fazla mirasçıya devrini,

2. Aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini (bu ortaklıklar sona erip tasfiye edildiği zaman tarımsal araziler yeterli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez),

3.Miras payı oranında hissedar oldukları bir limited şirkete devrini (bu ortaklıklar sona erip tasfiye edildiği zaman tarımsal araziler yeterli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez),

4. Üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler.

Mirasçılar tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşma sağlamışlarsa devir ile ilgili tüm harçlar ve damga vergisinden muaftırlar.

Eğer mirasçılar arasında yukarıdaki şekilde bir anlaşma sağlanamamışsa; her bir mirasçı yetkili sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir. Bu durumda hakim mülkiyetin ehil mirasçıya devrine, birden çok ehil mirasçı varsa asgari geçimini bu tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bu şekilde bir mirasçı bulunmuyorsa en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir. Eğer birden fazla ehil mirasçı varsa ve bu mirasçılar miras haricinde de tarımsal arazilere sahiplerse, hakim tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Tarım arazisinin devrini talep eden bir mirasçı yoksa hakim arazinin satışına karar verebilir. Bu satıştan elde edilen gelir mirasçılara payları oranında paylaştırılır. Tarımsal araziler, birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa hakim her birinin mülkiyetinin mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir