BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (II)

code writing ile ilgili görsel sonucu5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 244. maddesinde düzenlenen “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçuna ilişkin olarak, maddenin birinci fıkrasında düzenlenen bilişim sistemini engelleme ve bozma fiillerinden bahsettiğimiz yazımız için lütfen (Bkz…). Bu suçun vücut bulmasına neden olan ve ilgili maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen diğer seçimlik hareketler bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme, erişilmez kılma, sisteme yeni veriler yerleştirme, sistemde mevcut verileri bir başka yere gönderme olarak sayılmaktadır ve suçun bu hareketlerle işlenmesi durumunda altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında sayılan bilişim sistemini bozma ve engelleme hareketlerinde olduğu gibi Kanun, ikinci fıkrada sayılan hareketlere ilişkin olarak da spesifik belirlemeler yapmamıştır. Bu fiillere ilişkin açıklama ve örneklemelere aşağıda yer verilmiştir:

Verileri bozma: Verilere, genellikle virüs programları aracılığıyla, kullanım amaçlarının dışına sapacak şekilde zarar vermektir.

Verileri yok etme: Verilerin geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Bir dosyanın kopyalanmasını engelleyen bir veriyi veya erişimini kısıtlayan bir kilidi kaldırmak veya silmek gibi hareketler örnek olarak verilebilir.

Verileri değiştirme: Orijinal verilere ilişkin içerik, kod ve sair unsurların değiştirilmesi bu kapsamdadır.

Verileri erişilmez kılma: Verilere erişme yetkisi olan kişilerin bu yetkilerinin virüs saldırıları veya spamming yoluyla ortadan kaldırılmasıdır. Verilere erişim için şifre koymak, dosyaları gizlemek veya isimlerini değiştirmek gibi hareketler örnek olarak verilebilir.

Sisteme yeni veriler yerleştirme: Sistemde mevcut olmayan verilerin, klavye, cd gibi taşıyıcılar kullanılarak veya internet yoluyla sisteme yerleştirilmesidir.

Sistemde mevcut verileri bir başka yere gönderme: Sistemde mevcut verilerin, bir veri taşıyıcı aracılığıyla veya internet yoluyla başka bir siteme gönderilmesidir.

TCK m. 244’te düzenlenen “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçu, maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sayılan fiillerle oluşmakla birlikte, sayılan bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemine karşı gerçekleştirilmesi suçun nitelikli hali olarak öngörülmüştür ve verilecek cezanın yarı oranında artırılmasına hükmolunmuştur. Ayrıca, tüm bu fiillerin işlenmesi sonucunda kişi kendisine veya bir başkasına haksız bir çıkar sağlamışa, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası söz konusu olmaktadır.

Diğer bilişim suçlarına ilişkin yazılarımız için (Bkz…), (Bkz…).

     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir