RÜŞVET SUÇU

rüşvet ile ilgili görsel sonucuRüşvet; görevinin gereği olan bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine veya başka bir kişiye menfaat sağlanması demek olup Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir.

Rüşvet suçunun faili rüşvet alan kamu görevlisi ve rüşvet veren kimsedir. Menfaat, suçun maddi unsurlarından olup, henüz rüşvet verilmediği halde, rüşvet konusunda anlaşmaya varılmış olması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunmaktadır. Rüşvet suçunun işlenmesi için aracılık yapan kimse (rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, anlaşmanın sağlanması veya rüşvetin temini), kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılmaktadır.

Rüşvet suçunun faili, dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ancak bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklifte bulunması ancak bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hallerinde fail hakkında verilecek ceza yarı oranında indirilmektedir.

Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişi yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir ise, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılmaktadır.

Rüşvet suçu, takibi şikayete bağlı suçlardan olmayıp, dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Rüşvet suçu çoğunlukla zimmet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla karıştırılmaktadır.

Zimmet suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

İrtikap suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

Görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir