ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (II)

Bir önceki yazımızda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) kapsamıyla ilgili genel bilgilere yer vermiştik (Bkz…). Bu yazımızda Kanun’un düzenlediği hususlardan, hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülüğü üzerinde duracağız.

Kanun’da hizmet sağlayıcı olarak isimlendirilen elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, sözleşmenin yapılmasından önce aşağıdaki hususlarda alıcılara bilgi sağlamakla yükümlüdür:

– Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgiler,

– Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,

-Alıcının sözleşme metnine, sözleşmenin kurulmasından sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiler,

-Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler,

-Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiler.

Bu doğrultuda, 26.8.2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile de bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, hizmet sağlayıcılar aşağıdaki bilgileri, ağ üzerindeki sayfalarında (web sitesi) bulundurmakla yükümlüdürler:

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası,
  • Varsa işletme adı, tescilli marka adı veya ticaret unvanı bilgilerinden en az biri,
  • Mersis numarası

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bir aracı hizmet sağlayıcı aracılığıyla elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürüyorlarsa, yukarıda bahsedilen yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmelidir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir