MODA HUKUKU

Moda hukuku, Dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip olan tekstil, giyim ve moda sektörlerinin tasarım, üretim, tüketim, satın alma, bilişim, satış, pazarlama, dağıtım gibi birimlerinden oluşan tüm tedarik zinciri için hukuki bir alt yapı oluşturma ihtiyacına binaen ortaya çıkmış ve özellikle son yıllarda gelişim göstermiş bir hukuk disiplinidir.

Moda hukuku; fikri mülkiyet hukuku, ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, reklam hukuku gibi birçok hukuk dalını bünyesinde barındırmakla birlikte en geniş çapta, fikri mülkiyet hukukuyla ilintilidir. Özellikle tasarım süreçlerinde, fikri ve sınai mülkiyet hukuku önemli ölçüde ön plana çıkmaktadır.Dolayısıyla tasarım, marka, patent, faydalı ürün, eser gibi fikri veya sınai ürünler; fikri mülkiyet hukukuna ve haksız rekabet hukukuna göre koruma kapsamında olmakla beraber moda hukuku, disiplinler arası yaklaşımı sayesinde, fikri mülkiyet hukuku ve haksız rekabet hukuku esasında sağlanan korumaların stratejik olarak belirlenebilmesinde ve uygulanabilmesinde önem kazanmaktadır.

Moda hukuku, henüz hukukumuzda özel yazılı normlarla düzenlenmemiş olmasına karşın, pratikte önemli ölçüde gelişim yakalamış olması nedeniyle, geleceğin önemli hukuk dallarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir