NİKAH İŞLEMLERİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere on sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece vesayet altına alınmamış olan kişiler başka bir kimsenin iznine veya rızasına bağlı olmaksızın evlenebilirler. Evlenme, belediyelere bağlı evlendirme dairelerinde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile müftülüklere de evlendirme memurluğu yetkisi verilmiştir.

Birbiriyle evlenecek kişilerin, içlerinden bir tanesinin ikamet ettiği yerde bulunan evlendirme dairesine birlikte başvurmaları gerekmektedir. Evlenecek kişilerin, noterde düzenlenmiş özel vekaletname ile vekil vasıtasıyla da evlenme başvurusunda bulunabilmeleri mümkündür.

Evlenecek kişilerin başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri bulundurmaları gerekmektedir:

– Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri,

– Vekil vasıtasıyla başvuruda bulunuluyorsa vekaletname ve vekilin nüfus cüzdanı aslı,

– Evlenme beyannamesi (nüfus memuru tarafından düzenlenip evlenecek kişiler tarafından imzalanır),

– Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınan ve aile hekimi tarafından onaylanan sağlık raporu (evlenecek kişilerden her biri bağlı bulunduğu aile hekimliğine başvurmalıdır),

– Vesikalık fotoğraf

18 yaşından küçük veya kısıtlı olduğu gerekçesiyle evlenmeleri anne, baba, vasi veya hakim iznine bağlı olan kişiler, izin belgelerini de başvuru esnasında yanlarında bulundurmalıdır.

Evlendirme işleminin başka bir ilçe, il veya yurtdışında gerçekleştirmesini isteyen kişiler, ikamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine yukarıda sayılan belgeleri sunduktan sonra verilecek bir izin belgesiyle, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Bu izin belgesi, verildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir