BIÇAK PARASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Bıçak parası; devlet hastanelerinde görevli hekimlerin, hastalardan ameliyat karşılığı olarak talep ettikleri ilave bir ücrettir. Hekimlerin hastalardan bıçak parası adı altında talep edecekleri herhangi bir ilave ücretin yasal bir dayanağı bulunmamakla birlikte; bu şekilde bir talep, kişinin en temel haklarından biri olan sağlık hakkını ihlal etmekte, aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen irtikap suçunu oluşturmaktadır.

TCK’nın 250. maddesinde, “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir. Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Irtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir” denmek suretiyle icbar suretiyle irtikap suçu, ikna suretiyle irtikap suçu ve hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçu olarak 3 farklı ayrımda irtikap suçu düzenlenmiştir.

Hekimlerin hastalardan bıçak parası adı altında ilave ücret talep etmeleri, hastaların hiç veya gereği gibi tedavi edilmeyecekleri endişesine kapıldıkları için bu ilave ücreti ödemeyi kabul etmelerine neden olduğundan, maddenin 1. fıkrasında düzenlenen icbar suretiyle irtikap suçunun unsurlarını taşımaktadır.

Sonuç olarak; hastadan bıçak parası talep eden hekim, icbar suretiyle irtikap suçunu işlemiş olacağı için, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “BIÇAK PARASININ HUKUKİ NİTELİĞİ”

  1. Selamın aleyküm bosanma davası açmış yani resmide evli bir kadından çocuğum olucak çocuğu nasıl üstüme alabilirim

    1. Merhabalar, Boşanma davası anlaşmalı değilse, çekişmeli görülecekse doğuma kadar büyük bir ihtimalle dava sonuçlanmaz. Evlilik devam ederken de çocuğu üstünüze almak için bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak boşanma sonrası doğum gerçekleşirse, tanıma yoluyla çocuğun babası olarak kayıtlanabilirsiniz. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir