MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI

Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde bulunan bina türü yapılar ile ağaç, bağ gibi bitkilere muhdesat denir. Muhdesat, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

Mülkiyeti bir başkasına geçen arazi üzerinde eskiden hak sahipliği bulunan kişiler, arazinin mülkiyeti bir başkasına ait olsa da üzerindeki muhdesatın kendilerine ait olduğunu ileri sürebilmektedir. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, bu tür durumlarda arazi üzerindeki muhdesatin kime ait olduğunun tespit edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, muhdesatın kendisine ait olduğunu ileri süren eski hak sahibi tarafından, muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda pay sahipliği bulunan ve muhdesatın sahiplik iddia eden kişiye ait olduğunu kabul etmeyen tüm maliklere karşı açılır. Ancak bu davanın açılabilmesinin öncelikli şartı, muhdesat bakımından açılmış olan bir ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının veya bir kamulaştırma işleminin mevcut bulunmasıdır. Derdest bir ortaklığın giderilmesi davası veya devam eden bir kamulaştırma işlemi bulunmuyorsa, muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılamamaktadır.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında görevli ve yetkili mahkeme, muhdesatın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir