BAŞKASI ADINA SOSYAL MEDYA HESABI AÇILMASI

Gelişen sosyal medya uygulamaları ve sosyal medyanın kullanılmasının yaygınlaşması neticesinde bireylerin kişilik haklarının ihlalinde önemli bir artış görülmüştür. Kişinin adının bir başkası tarafından kullanılması bu ihlallerin en sık karşılaşılanıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.26/2 “Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararın giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini isteyebilir.” düzenlemesi ile kişinin adına koruma getirilmiştir. Kişinin adını kullanma yetkisi kişinin kendi tekeline bırakılmış ve adı haksız olarak kullanılan kişinin bu düzenlemeye dayanarak adını koruma altına alabilmesine imkan getirilmiştir.

Başkasının adını kullanarak sosyal medya hesabı açan kişiler genellikle sadece bununla yetinmemekte ve sosyal medya hesabından kişilerin fotoğraflarını, kişisel verilerini de kullanmaktadırlar. Bu verilerin kullanımı ile üçüncü kişileri aldatmak ve maddi-manevi kazanım elde etmek amaçlanmaktadır. Son yıllarda artan bu tip ihlaller neticesinde bazı başka suçların da meydana geldiği görülmüştür. Bir başkasının adını haksız olarak kullanan kişilerin; özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, tehdit suçu ve şantaj suçu kapsamında yargılanmaları da ihtimal dahilindedir.

Sosyal medyanın gelişmesi ve kullanımın artmasından dolayı kişilerin uğradığı haksızlıklara kanun koyucu ve yargı dünyası sessiz kalmamakta; kanunlar ve mevzuat, sanal ortamda karşılaşılan ihlal ve suçların gelişim ve değişimine paralel olarak güncellik kazanmakta ve geliştirilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir