YARGI REFORMU PAKETİ İLE TEMYİZ YOLU AÇILAN KARARLAR

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda Yargı Reformu Birinci Paketi olarak bilinen, “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile istinaf sonucu kesinleşen bazı kararlara temyiz yolu açılmıştır.

9105 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) m.286/2 temyiz yolunun kapalı olduğu kararları saymış ve bu kararların istinaf sonucu kesinleşeceğini bir başka deyişle temyiz edilemeyeceğini düzenlemiştir. Fakat getirilen yeni düzenleme ile kanun koyucu temyiz edilemeyecek bu kararların istisnalarını düzenlemiştir.

Anılan Kanun ile CMK m.286/3 fıkrası İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Hakaret,

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,

3. Suç işlemeye tahrik,

4. Suçu ve suçluyu övme,

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

6. Kanunlara uymamaya tahrik,

7. Cumhurbaşkanına hakaret,

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama,

10. Silâhlı örgüt,

11. Halkı askerlikten soğutma  suçları.

b) Terörle Mücadele Kanununun 6ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32nci maddesinde yer alan suçlar.” ile bu suçlara ilişkin verilen kararlara temyiz yolu açılmıştır.

Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle istinaf aşamasında kesinleşmiş olan hükümlere karşı 24 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz kanun yoluna başvurulmalıdır. Bu süre içerisinde başvurulmaması halinde bir başka başvuru imkanı olmayacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir