VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Tapu iptal ve tescil davalarına ilişkin genel bilgilendirici yazımız için lütfen (Bkz…)

Bu yazımızda, tapu iptal ve tescil davası açılmasına neden olan hususlardan biri olan vekaletin kötüye kullanılmasından bahsedeceğiz.

Bir kimseye ait bir taşınmaz üzerinde üçüncü bir kişinin usulüne uygun bir vekaletnameyle yetkilendirilmiş olarak vekil sıfatıyla tasarrufta bulunabilmesi mümkündür. Vekilin, vekalet görevini kötüye kullanarak satış vb. tapu sicilinde değişikliğe yol açacak tasarruf işlemlerinde bulunması durumunda, tapu iptal ve tescil davası açılması gündeme gelebilmektedir.

Vekalet görevinin kötüye kullanılması uygulamada genellikle miras paylaşımı esnasında mirasçılardan birine diğer mirasçılar tarafından verilen vekalet görevinin kötüye kullanılması, vekalet verilen mirasçının kendisini miras kalan taşınmazın maliki haline getirmesi şeklinde veya bir taşınmazın satış işleminin yapılması amacıyla vekalet verilen vekilin, taşınmazın, vekalet verenin iradesine karşıt şekilde satış işlemini gerçekleştirmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda vekalet veren, vekilin kötü niyetini bilmiyor ve bilebilecek durumda değilse tapu iptal ve tescil davası yoluyla tapu sicilinin düzeltilmesini sağlaması mümkündür.

Tapu iptal ve tescil davası yoluyla tapu sicilinin düzeltilmesi, vekilin yaptığı tasarruf işleminin karşı tarafı iyi niyetliyse mümkün değildir.

Vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayalı olarak açılacak tapu iptal ve tescil davası herhangi bir zamanaşımına tabi değildir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir