VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 27.12.2019

Karar No: 2019/387

Veri sorumlularının en önemli yükümlülüklerinden olan veri sicilinin tutulması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinde “…Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır…” hükmü ile düzenlenmiştir.

VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan bir sicil olup, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin; bir başka deyişle veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce, KVKK’da ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen istisnalar haricinde bu sicile kaydolmaları zorunludur. Kanun’un 18. maddesinin “…Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir…” hükmü doğrultusunda, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularına, bu yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde ağır idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle, Kanun ve Yönetmelik’te istisnai sayılanlar haricindeki veri sorumlularının, VERBİS’e kayıt yaptırmaları son derece önemlidir.

VERBİS’e kayıt için son tarihin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak 27.12.2019 tarihinde yayınladığı 2019/387 sayılı kararıyla,

“Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.6.2020,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.9.2020,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 31.12.2020” tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir