KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNA İLİŞKİN CEZALARIN CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE ERTELENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden sadece biridir.

İlgili Kanun’un 49. maddesiyle “14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 5- (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.” denilmek suretiyle, karşılıksız çek düzenleyen kişilere verilen cezaların infazı durdurulmuştur.

İlgili suçtan cezaevinde bulunan hükümlülerin tahliye edileceği de düzenlenmiş fakat hükümlülerin tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir