CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SEBEBİYLE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARININ ERTELENMESİ

Korona virüsü (covid-19) salgınının sözleşmeler ve hukuki ilişkiler üzerine etkisi ile ilgili olarak, Av. Sevcen CAN ile yaptığımız röportaj için; (Lütfen bkz…)

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmektedir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden sadece biridir.

İlgili Kanun’un 2. maddesiyle “15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 13- 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir…” denilmek suretiyle, yaşanabilecek olumsuz ekonomik durumlarda vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak elektrik ve doğalgaz faturalarına ait ödemelerin ertelenmesine ilişkin yetki Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından alınacak karar ile elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin ödemeler bir yıla kadar ertelenebilecektir.

Corona virüsü sebebiyle borcun ödenememesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Corona virüsü /COVİD-19) salgını nedeniyle işyeri kira bedellerinin ödenmemesinin tahliye sebebi olmayacağına ilişkin yazımız için (Lütfen Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir