CORONA VİRÜS (Covid-19) SALGININA RAĞMEN MAAŞ HACZİ / KESİNTİSİ YAPILMAYA DEVAM EDİLİR Mİ?

22 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” denmek suretiyle, 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacakları hariç yurt genelindeki tüm icra ve iflas takiplerinin duracağı, bu çerçevede de taraf ve takip işlemlerinin yapılmayacağı, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmayacağı, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz süreçlerinin yürütülmeyeceği karara bağlanmıştır.

Karar içeriğinde taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacağından bahsedilmekle birlikte,  halihazırda devam eden maaş hacizlerinde ne yönde hareket edileceği bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Borçlunun maaşı, üçüncü kişi konumunda olan işverenden bir alacak olup; maaş hacizleri, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczinden belirli noktalarda farklılıklar içermektedir. Genel haciz kararı tek işlemle infaz olunduğu halde maaş, işçilik alacakları ve ücret hacizleri belli süreler içinde tekrarlanır. Maaş haczinin infazı da, icra memuru tarafından bir icra takip işlemi olarak değil, borçlunun maaşından kesintiyi yapan üçüncü kişi tarafından yapılmaktadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2002/6924 Esas ve 2002/6070 Karar sayılı “…Maaştan kesinti yapılması bir icra işlemi olmaktan ziyade bir muhafaza işlemi olarak nitelendirilmelidir…” içtihadında belirttiği üzere maaş haczi işlemi icra işlemi olarak nitelendirilemeyecektir.

Borçlunun maaşından kesintiyi yapan işverenler icra takiplerinde taraf olmadıklarından üçüncü kişi konumundadırlar. Bu durumda işveren tarafından uygulanan kesinti taraf işlemi olarak da nitelendirilemeyecektir. 

Maaş haczi işlemi takip ve taraf işlemi olarak nitelendirilemeyeceğinden, Cumhurbaşkanı kararı kapsamında durdurulan işlemlerden değildir ve bu süreçte borçlunun maaşından kesinti yapılarak haczine devam edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir