SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLARIN KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİ

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen;

– Hastalıktan korunmaya yönelik olarak kullanılan her türlü koruyucu ekipmandan,

– Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına yönelik diğer ekipmandan,

– Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere temin edilen ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

Söz konusu kararla birlikte, sosyal güvencesi olmayan kişilerin 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz…” hükmünden muaf tutulacakları belirtilmiştir. Karar, 1.3.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir