DERNEKLER TARAFINDAN VERİLECEK BİLDİRİM VE BEYANNAMELER İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, salgının sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletecek bir dizi düzenleme yapılmış ve önemli tedbirler alınmıştır. Bu düzenlemelerden biri de; dernek genel kurul toplantıları bakımından yapılmıştır.

Nitekim anılan Kanun’un 2. madde ç bendi “4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” düzenlemesiyle;

  • derneklerin verecekleri bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.7.2020 gününe kadar ertelenmiş,
  • söz konusu sürenin İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılması mümkün kılınmış,
  • ertelenen genel kurul toplantılarının 1.8.2020 gününden başlayarak 30 gün içinde (en son 30.8.2020 tarihine kadar) yapılmasının gerektiği ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının bu genel kurul toplantısına kadar süreceği kesin şekilde açıklanmıştır.

            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir