CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINI KAPSAMINDA HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN SATIŞ BEDELİ VE ECRİMİSİL ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmekte olması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmakta, salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirilmektedir. Bu tedbir ve düzenlemeler kapsamında, salgının olumsuz ekonomik etkilerini bir nebze hafifletmek amacıyla; 22 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazine taşınmazlarına ilişkin satış bedeli ve ecrimisil ödemeleri ertelenmiştir.

Hazine taşınmaz satış bedellerinin ertelenmesine ilişkin düzenlemeden;

  • İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilmiş ve son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar,
  • Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1/4/2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar yararlanabilecektir.

Tebliğ’de, tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1/4/2020 tarihi itibariyle işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip de henüz tebliğ edilmeyen taşınmazlara ilişkin ecrimisil işlemlerinin de hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenebileceği düzenlenmiştir.

Milli Emlak Genel Tebliğ’i ile Hazine taşınmaz satış ve ecrimisil ödemelerinin ertelenmesi için herhangi bir başvuru öngörülmemiş olup; sayılan ödemeler idare tarafından 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Erteleme süresinin dolmasından sonra; sayılan ödemeler taksitler halinde tahsil edilecek olup, ilk taksit ödeme günü erteleme süresinin sona erdiği tarih olarak belirlenmiştir.

Milli Emlak Genel Tebliğ için (Lütfen Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir