SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI

Dünya’da ve ülkemizde Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve sağlık çalışanlarının salgın karşısında büyük bir özveriyle etkili mücadelesi karşısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına uygulanan yaptırımların hafifliği tekrardan tartışılmaya açılmıştır. Cezaların hafifliği sebebiyle adalet duygusunun zedelenmesi doğrultusunda, TBMM hızla harekete geçerek kamuoyunda “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak bilinen düzenlemeyi kabul etmiştir.

17 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28. maddesinin “Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.

b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 12. maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmiştir.

Yapılan düzenleme neticesinde kamu veya özel sağlık kuruluşları fark etmeksizin, bu kuruluşlarda çalışan sağlık personellerine yönelik işlenmesi halinde; kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının faillerine uygulanacak olan Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ceza miktarları yarı oranında artırılacaktır.

Kanun koyucunun yapmış olduğu bir başka düzenlemeyle, sağlık çalışanları; şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına hizmet verebilecek bir başka sağlık personelinin bulunması şartıyla, faile hizmet vermeme hakkına sahip hale gelmiştir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir