İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ve CEZASI

Aynı kasten öldürme ve taksirle öldürme (Bkz: İlgili Yazımız…) suçları gibi, intihara yönlendirme suçu da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçla korunan hukuki değer de yine kasten öldürme ve taksirle öldürme suçlarında olduğu gibi kişilerin yaşam hakkıdır.

İntihara yönlendirme suçu TCK’nın 84. maddesinde “(1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre; fail, başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme veya intiharına yardım etme seçimlik hareketlerinden birini gerçekleştirdiği takdirde suç oluşacaktır. Madde hükmünden de açıkça anlaşıldığı üzere, bu suçun tamamlanması için intihara yönlendirilen kişinin (mağdurun) hayatını kaybetmesi gerekmemektedir. Mağdurun yaşamını yitirmesi bu açıdan sadece cezayı artırıcı bir etki doğurmaktadır.

Kanun koyucu suçun cezasını, çeşitli ayrımlara tabi tutarak belirlemiştir. Maddeye göre; failin başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme eylemlerini gerçekleştirmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına, intihar eden kişinin yaşamını yitirmesi durumunda dört yıldan on yıla kadar hapis cezasına, alenen intihara teşvik halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Ancak gerçekleştirdiği eylemin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş ya da bu yeteneği ortadan kaldırılan mağdur(lar)a karşı intihara yönlendirme suçu işlenmişse veya cebir, tehdit kullanarak mağdur(lar) intihara mecbur bırakılmışsa fail intihara yönlendirme suçundan değil, kasten öldürme suçundan yargılanacaktır.

İntihara yönlendirme suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Suçun Savcılık tarafından öğrenilmesi durumunda, re’sen (kendiliğinden) soruşturulması gerekmektedir. Şikayete tabi suçlardan olmaması sebebiyle, şikayet edenin şikayetinden vazgeçmesi de, suçun soruşturulmasına ve kovuşturulmasına devam edilmesini engellemeyecektir.

Failin 4. fıkra hükmü gereğince kasten öldürme suçundan sorumlu tutulduğu durumlar ayrık olmak üzere, suçun yargılanmasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir