HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN İHALELER 31.7.2020 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEKTİR

Hazine taşınmazları; hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden oluşmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz ise kısaca, tapuda devlet adına tescilli taşınmazları ifade etmekte olup; bu taşınmazın hazine tarafından satışı, kiraya verilmesi, bir başka malla değiştirilmesi-takas edilmesi, arsa ya da kat karşılığı inşaat yaptırılması ve üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hukuken mümkündür. Benzer şekilde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin de ilgili kişilere kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi olası kılınmıştır.

Gerek hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar gerekse de devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler bakımından söz konusu işlemlerin uygulanması için fiziki ortamda yapılan ihalelerin korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde de aynı şekilde devam ettirilmesi uygun görülmemiş, bu alanda da virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla bir takım tedbirler alınmıştır.

Nitekim, 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve konuya ilişkin Kanun’un 2. madde i bendinde“Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Bu ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Madde hükmüne göre; hazine taşınmazlarının satışı, kiraya verilmesi, takası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, sınırlı ayni hak tesisi, kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihalelerinin  31.7.2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilmesine olanak tanınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından uygun görülmesi halinde, bu sürenin 3 aya kadar uzatılması da gündemdedir.

Seyahat acentelerinin 2020 yılı aidatının alınmamasına ilişkin yazımız içi n(Lütfen bkz…) Katkı ve öğrenim kredilerinin ertelenmesine dair yazımız için (Lütfen bkz…).

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir