EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 461 Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.” hükmüyle, evde hizmet sözleşmesini tanımlamıştır. Evde hizmet sözleşmesinin klasik anlamda hizmet sözleşmesinden en temel farkı, işçinin iş görme borcunu işverenin belirlediği yerde değil, kendi belirlediği yerde ifa etmesidir. İşçinin iş görme borcunu kendi belirlediği yerde ifa etmesi nedeniyle işveren denetim ve gözetim yetkisini işin görülmesi sırasında değil, iş sonucunun teslimi anında kullanabilmektedir.

Evde hizmet sözleşmesiyle klasik anlamda hizmet sözleşmesinin bir diğer farkını da sözleşmelerin konusu oluşturmaktadır. Klasik hizmet sözleşmesinin konusu işin görülmesi, evde hizmet sözleşmesinin konusu ise işin sonucudur. Sözleşme konularındaki bu farklılık işçinin iş görme borcu sonucunda ücrete hak kazanması olgusunu da etkilemektedir. Klasik anlamda hizmet sözleşmesiyle çalışan işçi; işin kötü ifa edilmesi durumunda hak ettiği ücrette herhangi bir kayıp yaşamayacak, evde hizmet sözleşmesiyle çalışan işçinin ise işin kötü ifa edilmesi durumunda ücret hakkı olumsuz yönde etkilenecektir.

İşveren; evde hizmet sözleşmesiyle çalışan işçiye, yeni verdiği her iş için genel çalışma koşulları dışında kalan ve o işe özgü koşulları bildirmekle yükümlüdür. İşveren tarafından yapılacak bildirimde, işçi tarafından sağlanacak malzemeler, bu malzemelerin sağlanması için işçiye ödenecek miktar ve işçiye ödenecek ücret de bulunmalıdır.

Evde hizmet sözleşmesiyle çalışan işçi, çalışma saatlerini kendisi belirleyebilecektir. İşçiye tanınan bu hak, işin bitimi için kararlaştırılan sürenin sonuna kadar işi teslim etmesi şartıyla sınırlandırılmıştır.

Evde hizmet sözleşmesiyle çalışan işçiye, iş görme borcunu ifa etmesi için işveren tarafından o işin yapılması amacıyla malzeme ve iş araçları sağlanmışsa, işçi bunları gereken özeni göstererek kullanmalı, işin teslimi sırasında kalan malzemeler ile iş araçlarını da işverene teslim etmelidir. İşveren tarafından sağlanan malzeme ve iş araçlarının bozuk olduğunu tespit eden işçi, durumu derhal işverene bildirmeli ve işverenin talimatlarını bekleyerek işe devam etmelidir.

Evde hizmet sözleşmesiyle işçi; iş görme borcunu ifa ettikten sonra iş sonucunu işverene teslim edecektir. İşveren teslim edilen ürünü incelemeli ve varsa bulduğu ayıpları teslim tarihinden itibaren bir hafta içinde işçiye bildirmelidir. İşveren, bir hafta içerisinde bildirimde bulunmaması durumunda işi mevcut durumuyla kabul etmiş sayılacaktır. İş; işçinin kusuruyla ayıplı görülmüşse; işçi, masrafları kendisine ait olmak üzere giderilmesi mümkün olan ayıpları gidermekle yükümlü olacaktır.

Uzaktan çalışma konulu yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir