VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 24.1.2019

Karar No: 2019/9

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), ilgili kişilerin (kişisel veri sahipleri) Kanun’un uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet hakları ile buna ilişkin prosedürü 13 ila 15. maddelerinde kalan hükümlerle düzenlemiştir. Buna göre;

–  İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletir,

–  Veri sorumlusu bu talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırır,

– Veri sorumlusu başvuruyu reddeder, yetersiz şekilde cevaplar ya da hiç cevap vermezse, ilgili kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunur.

Kanunun lafzı değerlendirildiğinde, başvuru ve şikayet sürelerin ilişkin bir belirsizlik olmamakla birlikte, uygulamada kişi ve kurumların sürelerle ilgili tereddüt ve karışıklıklar yaşadığı görülmüştür. Bunun üzerine Kurul, 24.1.2019 tarihli ve 2019/9 numaralı kararıyla, başvuru ve şikayet sürelerine açıklık getirmiştir. Kararda;

  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin veri sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün içerisinde şikâyette bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı,
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabileceği,
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca Kanun’da tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin, Kanun’da veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte Kurul’a şikâyette bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabileceği belirtilmiştir.

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için; (Lütfen bkz…)

KVKK İhlaline Karşı Başvuru ve Şikayet Prosedürü ile ilgili yazımız için; (Lütfen Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir