KOOPERATİF NASIL KURULUR VE KİMLER KURUCU ORTAK OLABİLİR?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” denmiştir. İlgili Yasa’nın 2. maddesinde … Okumaya devam et KOOPERATİF NASIL KURULUR VE KİMLER KURUCU ORTAK OLABİLİR?