TİCARET UNVANINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI NELERDİR?

Tacirin ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemleri yaparken kullandığı unvana ticaret unvanı adı verilmektedir. 6102 Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, bütün tacirlerin ticari işletmesine yönelik iş ve işlemleri ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, tacirlerin ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde, ilgili ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir.

TTK hükümlerine uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanını kullanma hakkı da yalnızca ticaret unvanı sahibine ait olduğundan; bu hak, başka kişi veya kişilerin haksız kullanımlarına karşı korunmaktadır. Nitekim ticaret unvanının yasa, usul ve ticari teamüle aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanıldığını öğrenen hak sahibi, aşağıda sayılan istemlerde bulunabilecektir:

  • Haksız kullanımın tespiti ve yasaklanması,
  • Haksız kullanıma konu ticaret unvanı tescil edilmişse; bu unvanın kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesi veya silinmesi,
  • Haksız kullanım sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması,
  • Gerektiğinde araçların ve ilgili malların imha edilmesi ve zarar mevcutsa, karşı tarafın kusuru doğrultusunda maddi ve manevi tazminat talebi,
  • Giderleri haksız kullanım yapan tarafa ait olmak üzere kararın gazete vasıtasıyla yayımlanması.

Açıklandığı üzere, usulen gereği gibi tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanı sahibine, bu hakkını koruyabilmesi için hukuken oldukça geniş imkanlar sunulmaktadır.

Burada yeri gelmişken marka, ticaret unvanı ve işletme adı kavramlarının birbirlerinden tamamen farklı olduğunu, yukarı açıklanan koruma usul ve kullanabilecek hakların ticaret unvanına yönelik haksız kullanımlarla ilgili olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Cari hesap sözleşmesine ilişkin lütfen (Bkz: …)

                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir