İMAR KANUNU 18. MADDE KAPSAMIDA İKİNCİ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde, imar uygulamalarında yapılan (bkz ilgili yazımız…) düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisi “Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir.” şeklinde tanımlanmış olup düzenleme ortaklık paylarının, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemeyeceği belirtilmiştir.

04.07.2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesinde “Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.” denmektedir. Buna göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılacak imar uygulamalarında, 7181 sayılı Kanundan önce, sonradan doğan ihtiyaçlar sebebiyle ikinci bir düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamıyorken, 7181 sayılı Kanun ile belirli koşulların varlığı halinde ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave DOP kesintisi yapılmasının önü açılmıştır.

7181 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik kapsamında, 18. madde uygulaması yapılan alanlarda ikinci bir DOP kesintisi yapılabilmesi için aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir:

– Her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması

– Artış olan yerin uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması

7181 sayılı Kanun gereğince her ne kadar esas olan ikinci bir DOP kesintisi yapılmaması olsa da, yukarıda yer alan koşulların sağlanması halinde, İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılan uygulamada ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılarak DOP oranı %45’e tamamlanabilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir