KOOPERATİF YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve kooperatifi temsil eden yürütme organıdır. Ortaklar arasından seçilerek oluşturulur ve yönetim kurulu işlerinin yürütülmesi görevini yerine getirir. Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ile yetkilendirilmiştir. Temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına devredilebileceği gibi kooperatif ortağı olmayan bir veya birkaç müdüre de devredilebilir. Yönetim kurulu; kanun, ana sözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranamayacaktır.  Yönetim kurulunun veya yönetim kurulu üyelerinden bazılarının kanun, ana sözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranması halinde kooperatifin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kural ihlali halinde kooperatif değil, bu faaliyetleri yapanlar sorumlu olur.

Yönetim kurulu en az 3 asil ve 3 yedek ortaktan oluşur. Bir kişinin kooperatif yönetim kurulunda asil veya yedek olarak yer alması için kooperatif ortağı olması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri, en fazla 4 yıl için seçilebileceği gibi kooperatif ana sözleşmesinde yasaklayıcı hüküm bulunmaması halinde tekrardan da seçilebileceklerdir. Kooperatiflerin kuruluşunda kurucu ortaklar tarafından yönetim kurulu belirlenmeli ve ana sözleşmeye yönetim kurulu üyelerinin kimler oldukları yazılmalıdır. Daha sonra kuruluşu tamamlanan kooperatifin ilk genel kurulunda, yönetim kurulu seçimi yapılacaktır.

Kooperatif yönetim kurulu üyesi olabilme şartları;  Türk vatandaşı olmak, aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak ve Türk Ceza Kanunu’nda sayılan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak olarak düzenlenmiştir.

Kooperatif denetim kurulu; kooperatif genel kurulu tarafından; kooperatifin bütün işlem ve hesaplarının denetlenmesi amacıyla en az bir yıl süreliğine bir veya birkaç kişinin seçimiyle oluşmaktadır. Kooperatif denetim kurulu üyesi olabilmek için kooperatif ortağı olma şartı aranmazken denetim kurulu üyesi; Türk vatandaşı olmalı, Türk Ceza Kanunu’nda sayılan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamış kimse olmalıdır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir