KVKK KAPSAMINDA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bu yazımızda ticari amaçlarla (reklam, pazarlama vb.) gerçek kişilerin telefonlarına gönderilen mesajların, gerçekleştirilen aramaların, e-posta hesaplarına veya sosyal medya hesaplarına gönderilen iletilerin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğiz.

Kişisel veri kavramı, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, kişisel veri kişinin adı, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik bilgilerinin yanı sıra, kişinin fiziksel, sosyal, kültürel, dinsel, ekonomik ve ailevi özelliklerine ilişkin bilgileri de kapsar. Bunun yanında telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesap bilgileri vb. bilgiler de kimliğinin belirlenebilmesini sağlayabilecek nitelikte veriler olduğundan, KVKK’da yer alan kişisel veri tanımının kapsamında kalmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızasıyla mümkün olabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesini hukuka uygun hale getiren diğer istisnalar, KVKK’nın 5. maddesinde sayılmıştır. İlgilinin açık rızası ve/veya KVKK’da belirtilen istisnai haller söz konusu değilse, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka aykırılık gündeme gelecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka aykırılık hususuyla, pratikte en sık karşılaşılan hallerden biri de açık rıza olmaksızın, reklam ve pazarlama amacıyla kişilere SMS, e-posta veya WhatsApp vb. uygulamalar aracılığıyla mesaj ve iletiler gönderilmesidir.

KVKK hükümlerini ihlal edici nitelikteki bu tür mesaj ve e-postaların kişilere gönderilmesi, veri işleyenlerin ve veri sorumlularının hukuki sorumluluğunu doğuracaktır.

Telefon, elektronik posta veya sms yoluyla izinsiz olarak gönderilen reklam mesajlarını yasaklayan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca,

  • Ticari amaç taşıyan sms, e-posta, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler ile gönderilen iletilerin alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebileceği,
  • Elektronik iletiye onay veren müşterilerin, daha sonra hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu iletileri almayı reddedebileceği,
  • Müşterilerin ret talebinin şirketlere ulaşmasıyla birlikte şirketlerin üç iş günü içinde reklam mesajları göndermeyi durdurması gerektiği,
  • Müşterilerin şirketlere göndereceği ret mesajlarından ücret alınamayacağı,
  • Müşterilerin pazarlama kampanyaları için izin alma mesajlarına cevap vermemesinin de ret olarak sayılacağı,
  • Müşterilerin onay vermedikleri halde kendilerine mesaj gönderen şirketleri 6 ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na şikayet edebileceği,
  • Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak alıcıdan onay alınmaksızın sms veya e-posta gibi elektronik iletiler gönderilmesi halinde Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanacağı düzenleme altına alınmıştır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir