GENİTAL MUAYENE SUÇU

Genital muayene suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Adliyeye Karşı Suçlar kısmında 287. maddesinde (1)Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2)Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

Maddede de belirtildiği üzere genital muayenenin yetkili hakim ve savcı kararı ile yapılması suç değildir. Ancak yetkili hakim ya da savcı kararı olmaksızın kişiyi genital muayeneye göndermek ya da bu muayeneyi yapmak ilgili suçu oluşturacaktır. Kamu sağlığı açısından ise bulaşıcı hastalıklar nedeniyle kamu sağlığını korumak amacıyla da kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde yapılan muayeneler ilgili suçu oluşturmayacaktır.

Suç şikâyete tabi bir suç değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur.

Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Suç, uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almamakta olup; yargılaması Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yapılır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir