YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İHBAR ÖNELİNİN VE YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İÇ İÇE GEÇMESİ

Bilindiği üzere iş sözleşmeleri işveren yahut işçi tarafından tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilebilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, eğer sözleşme haklı nedenle feshedilmiyorsa, bu feshin niteliği süreli fesihtir. Süreli fesih, İş Kanunu’nun (“Kanun”) 17. maddesinde, aşağıda alıntılandığı şekilde düzenlenmiştir:

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılır.

Bununla birlikte Kanun’un madde 27; “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.  İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” hükmüyle de, iş sözleşmesi ister işveren isterse işçi tarafından feshedilsin, işçiye kullandırılması gereken yeni iş arama izinleri düzenleme altına alınmıştır.

Yine Kanun’un madde 59;     “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez” hükmüyle öngörüldüğü üzere,fesih bildirim süreleri ile yeni iş arama izinlerinin, yıllık ücretli izin süreleri ile birleştirilebilmesi ve birbirinin içine geçirilmesi mümkün olmayacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir