YIILIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin, çalışanların Anayasa’nın 50. maddesiyle güvence altına alınan dinlenme hakkının bir uzantısı olarak, İş Kanunu’nun 53. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, çalışanların yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için çalışanın, belli bir işyerinde, deneme süresi dahil olmak üzere en az 1 yıl süreyle çalışmış olması ön koşuldur.

Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, çalışma süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar için 14 günden,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar için 20 günden,

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için 26 günden,

az olamamaktadır.

Yer altı işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin süreleri, yukarıda belirtilen sürelerden dörder gün daha fazladır. Yine 18 yaşın altındaki çalışanlarla 50 yaşın üzerindeki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresinin 20 günden az olamayacağı da düzenleme altına alınmıştır.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanların yıllık ücretli izin hakkı, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 13. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre, kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlandırılmalı ve farklı işleme tabi tutulmamalıdır. Bu çalışanlara, iş sözleşmeleri devam ettiği sürece hak ettikleri yıllık ücretli izinleri, kısmi süreli iş günlerine denk gelen günlerde kullandırılmalıdır.

Son olarak ifade edelim, nitelikleri gereği 1 yıldan az süren mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde çalışanlara İş Kanunu’nun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanamamakta, aksi iş sözleşmesiyle kararlaştırılmamışsa, bu çalışanların yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir