KİRACI VE KİRAYA VEREN ARASINDAKİ CEZA DOSYASININ KİRA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

Bir önceki yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesinden hareketle, kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi halinde sözleşmenin akıbetinin ne olacağı hususunda açıklamalarımıza yer vermiş, kiracı ve kiraya veren arasında fiziki yahut sözlü şiddet, ihtilaf, açılmış dava ya da soruşturma dosyaları olmasının Yargıtay uygulamasında madde 316 kapsamında değerlendirildiğini ve kira sözleşmesinin mehil verilmeksizin feshi ile taşınmazın tahliyesini gerektirdiğini açıklamıştık (Lütfen Bkz…).

Bu yazımızda, konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarından örnekleri alıntılamaktayız;

Yargıtay HGK 2017/(6)3-1770 E., 2021/1738 K.; “…Davacı, davalı hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından şikayette bulunmuş, İzmir 10. Sulh Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, mahkumiyete yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle davalının müsnet suçlardan beraatine karar verilmiştir. Davalı da davacı hakkında hakaret ve iftira suçlarından şikayette bulunmuş, İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, davacının hakaret ve iftira suçlarından mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Bu durumda, davacı ve davalının birbirleri hakkında şikayette bulundukları, haklarında ceza mahkemelerinde yargılamalar yapıldığı, böylelikle kira ilişkisinin kiraya veren bakından çekilmez hale geldiği anlaşılmakla BK’nın 256/2. (TBK’nın 316/3.) maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir…”

Yargıtay 6. HD. 2015/8992 E., 2016/308 K.; “…Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/459 sayılı dosyasındaki tanık anlatımları ile desteklenen kiracının kiralayana sarf ettiği “senin kolunu kanadını kıracağım” şeklindeki beyanları ve küfür içerir söylemleri kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin başlıca delilidir. Artık davacı kiralayandan bu olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmesi beklenemez. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu 316/3 maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek tahliyeye karar verilmesi gerekirken…”

Yargıtay 6. HD. 2012/18438 E., 2013/89 K.; “…Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/1705 soruşturma sayılı dosyasının incelenmesinden; karşılıklı olarak hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından taraflar hakkında kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece dinlenen davacı tanıkları ve davalı tanıkları tarafların karşılıklı olarak hakaret ettiğini doğrulamıştır. Bu durumda açıktan fena kullanım koşulları oluştuğundan tahliyeye karar verilmesi gerekirken…”

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir