VASİYETNAMENİN TASARRUF EHLİYETİ YOKSUNLUĞU SEBEBİYLE İPTALİ

Daha önce, “Vasiyetnamenin İptali Sebepleri” başlıklı yazımızda (Lütfen bkz…) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) uyarınca vasiyetnamenin iptaline neden olabilecek hususları sıralamıştık. Bugünkü yazımızda, söz konusu iptal sebeplerinden biri olan yanılma ve aldatma durumunu inceleyeceğiz.

TMK 502. maddede kişinin vasiyet yapabilmesi için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olması gerektiği şartı düzenlenmiştir. TMK 13. maddede ayırt etme gücü; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir” şeklinde açıklanmıştır. Buna göre, vasiyetname düzenleyen kişinin, düzenleme yaptığı esnada yaş küçüklüğünün bulunmaması, akıl hastalığı ya da zayıflığının olmaması, sarhoşluk ve benzer ayırt etme gücünü etkileyebilecek bir etkinin altında bulunmaması, akla uygun davranma yeteneğine haiz olması gerekmektedir.

Yasa koyucu vasiyetname düzenlenmesi için yaş sınırını onbeş yaş olarak belirlemiştir. Dolayısıyla, onbeş yaşını tam olarak dolduran ve ayırt etme gücüne haiz olan herkes vasiyetname düzenleyebilecektir.

Vasiyetnamenin iptali davası ise, miras bırakanın vasiyetname düzenlerken onbeş yaşını doldurmamış olduğu yahut ayırt etme gücüne sahip olmadığı sebepleriyle ikame edilebilecektir. Uygulamada da sıklıkla, miras bırakanın vasiyeti düzenlediği esnada akıl hastalığının bulunduğu, akıl sağlığının yerinde olmadığı gibi ayırt etme gücünün yoksun olduğu sebebiyle vasiyetnamenin iptali davası açıldığı görülmektedir. Bu hususta;

“…Davada, vasiyetnamenin ehliyet nedeniyle de iptali talep edilmiş olup, bu hususta dinlenen bir kısım tanıklar murisin akıl sağlığı yönünde olumsuz beyanda bulunmuşlardır. Murisin, hukuki ehliyetinin tesbiti uzmanlık gerektirir ve hukuki ehliyet durumunun doktor raporu ile kanıtlanması esastır. Mahkemece, davacıdan murisin vasiyetname tarihindeki sağlık durumunu gösterir hastane kayıt, reçete, rapor, sağlık karnesi vs. gibi delilleri re’sen sorulup istenerek, vasiyetnamenin tanzim tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınarak sonucu uyarınca bir karar verilmelidir. (HGK. 18.07.2007 tarih ve 583-556 ve 3.H.D. 22.06.2009 tarih ve 7669-10711) …” Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  2014/9784 E.,  2014/13820 K.

Vasiyetnamenin bir diğer iptal sebebi olarak yanılma ve aldatmaya bir sonraki yazımızda yer vereceğiz.

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir