HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZI İLE ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ

Ön inceleme aşaması; ancak ön inceleme duruşması sona erdikten sonra, davalının hak düşürücü süre itirazı ve zamanaşımı def’inin olması halinde bunların incelenip karara bağlanmasıyla nihayete erer. Bir başka deyişle, sadece ön inceleme duruşmasının bitmesiyle ön inceleme aşaması tamamlanmış sayılmayacak dolayısıyla tahkikat aşamasına da geçilemeyecektir. Tabi ki bu açıklanan durum, davalının hak düşürücü süre itirazı ve zamanaşımı def’ini ileri sürmesi halinde geçerlidir. Zira aksi takdirde, hakimin bu yönde bir karar vermesi zaten gerekmeyecektir.

Söz konusu husus, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 142. maddesinde “Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hâkim tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek karara bağlar.” şeklinde açıklanmıştır. Buradaki amaç; kuşkusuz, kanuni süresi içerisinde açılmamış davaları hiç esasa girip zaman kaybetmeksizin hızlıca çözüme bağlamaktır.

Nitekim hakim, davalının hak düşürücü süre itirazını veya zamanaşımı def’ini yerinde görürse; davanın bu itiraz veya def’i sebebiyle reddedilmesi yönünde hüküm kuracak ve dolayısıyla davanın diğer aşamalarına geçilmesine gerek kalmadan dava sonuçlanacaktır. Söz konusu itiraz ve def’inin kabul edilmemesi halindeyse; artık ön inceleme aşaması nihayetlenecek ve tahkikat aşamasına geçilebilecektir. Zira ön inceleme aşaması tamamlanmadan tahkikata geçilmesi hukuken mümkün değildir.

Yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yazılarımız için lütfen (Bkz: …) (Bkz: …) Yazılı yargılamada tahkikata dair (Bkz: …)

                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir