ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – V

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için 2010 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) yolunun, kabul edilebilirlik koşullarının usule ilişkin kısımlarını ele almıştık. (Lütfen Bkz.)  Bu yazımızdaysa esasa ilişkin kabul edilebilirlik koşullarını inceleyeceğiz. Öncelikle esasa ilişkin […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – IV

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için 2010 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) yolunun, teorik kısmını bitirip usule ilişkin kısmına giriş yapmıştık. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa bireysel başvuru yolunun usulle ilgili diğer hususları ele alacağız. […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ – III

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetiminin alt dallarından somut norm denetimini (itiraz davası) detaylı olarak incelemiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa yine Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – II

Daha önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetimini ve bu denetimin alt dallarından soyut norm denetimini (iptal davası) detaylı olarak incelemiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızdaysa yine Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden olan hukuka uygunluk denetiminin diğer bir alt dalı olan somut norm denetimini (itiraz davası) ele alacağız. Somut norm denetimi; […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ – 1.2.

Soyut norm denetiminin teori kısmından sonra, bu yazımızda denetimin usul kuralları kısmına geçeceğiz. Öncelikle belirtelim, hem soyut hem de somut norm denetimin dava açma ve yargılama süreci oldukça sıkı usul kurallarına bağlanmıştır. Bu kuralların varlığının temel gayesinin, inceleme sürecine kolaylık sağlamak olduğu düşünülmektedir. Usul kurallarını ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce; yasaların incelenmesi kavramının içerisinde anayasa […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞ VE YAPISI – II

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini detaylı olarak incelemeye geçmeden önce bu görev ve yetkilerin daha iyi anlaşılması adına, Mahkeme’nin güncel yapısına bakmakta fayda görmekteyiz. 2010 Anayasa değişikliğinden önce, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktaydı. Başka bir deyişle; göreve gelen üyeler 65 olarak belirlenen emeklilik yaşına kadar görevlerini icra edebilmekteydiler. 2010 Anayasa değişikliğiyle […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞ VE YAPISI – I

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu 1961 Anayasası ile gerçekleştirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği, ilk olarak 1961 Anayasası’nın 145-152. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ardından Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, 22 Nisan 1962 ‘de kabul edilmiş ve 25 Nisan 1962 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mahkeme’nin kurulduğu 1961 […]

Devamını Oku