HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (“HAGB”) KURUMU, ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Sanık hakkında hükmedilen cezanın; iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olması halinde -belirli şartların sağlanması koşuluyla- hükmün açıklanmasının beş yıl geriye bırakılmasına ilişkin kurum, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“hagb”) olarak adlandırılmaktadır. (Hagb hakkında detaylı bilgiye daha önceki yazılarımızda yer vermiştik. Lütfen Bkz.) Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) kapsamında detaylı olarak […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?

Sanığa verilen cezanın, yine mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde sonuç doğurmaması ve bu süre içerisinde sanığın kasten suç işlememesi halinde cezanın ortadan kalkıp davanın düşmesine sağlayacak olan hukuki karara, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ismi verilmektedir. Önceki yazılarımızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını; erteleme kararıyla birlikte karşılaştırmalı olarak detaylı bir şekilde açıkladığımızdan (Lütfen Bkz.), burada […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Ceza Muhakemeleri Kanunu (“CMK”) m.231’de “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” […]

Devamını Oku

BİR YERE GİTMEKTEN YASAKLANMA YOLUYLA CEZASIZLIK

 Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de, bir yere gitmekten yasaklanma şeklinde; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmadır. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun;   Kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, Yargılama […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYGUN/AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE NE OLUR?

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“HAGB”) kararı verilen kişinin beş yıl süreyle kasten herhangi bir suç işlememesi öngörülmüştür. Ancak HAGB kararı verilmesi bazı şartların mevcut olmasına bağlıdır (Bkz. İlgili yazımız). Hakkında HAGB kararı alınan sanığın beş yıl boyunca kasten suç işlememesi gerekmektedir. Hakkında HAGB kararı verilen sanık beş yıllık süreyle denetime tabi tutulur. Sanık eğer […]

Devamını Oku

ERTELEME İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ARASINDAKİ FARKLAR

Cezanın ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması iki farklı hukuki müessesedir ve sonuçları kamuoyunda bazen aynı gibi düşünülse de aralarında farklar vardır. Öncelikle bu farkları ortaya koymak için cezanın ertelenmesi müessesesini inceleyelim; işlediği bir suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası mahkeme kararı ile ertelenebilir. Erteleme mahkeme kararında […]

Devamını Oku

HAGB NEDİR, ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENİR Mİ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile kanun koyucu, yargılama sonucunda mahkemece suçlu olduğuna karar verilecek olan sanığa bir tür kurtuluş yolu önermektedir. Bu sayede sanık, hakkında yapılan suçlamadan mahkum edilmeyeceği gibi, karar aşamasına gelen, fakat açıklanması geri bırakılan mahkumiyetten etkilenmeyecektir. Sanığın kabulüne bağlı tutulan HAGB, yargılama sonucunda mahkum edilecek sanığın cezalandırılmasının, adli sicilinin bozulmasının ve […]

Devamını Oku