MİRAS ORTAKLIĞI

Miras bırakanın tek bir mirasçısı olması halinde terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Fakat miras bırakan çoğu zaman geride birden fazla mirasçı bırakacaktır. Türk Hukuku’nda mirasçıların birden fazla olması halinde, terekenin yönetiminde ve mirasın paylaştırılmasında sorunların çıkabileceği öngörülmüş ve kanun koyucu gerekli düzenlemeleri yaparak miras ortaklığı müessesini düzenlemiştir. Miras ortaklığı; birden […]

Devamını Oku

REDDİ MİRAS EMEKLİ MAAŞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

Ölüm ile birlikte ölen kişiye ait olan tüm mal, alacak ve borçların hepsi mirasçılara geçer. Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için alınan veraset belgesi diğer bir deyişle mirasçılık belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle birlikte hak sahibi olurlar. Mirasçılar, kendilerine intikal eden tüm mirasla ölen kişinin bıraktığı borçları ödeyememe tehlikesi ile […]

Devamını Oku

MİRAS KALMASI HALİNDE NE OLUR?

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, Türk Medeni Kanun’u gereği otomatik olarak mirasçılara geçmektedir. Mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktdır. Bir kişinin ölmesi üzerine geriye kalan tüm malvarlığına “tereke” denmektedir. Tereke bir kül halinde (bütün olarak, alacak ve […]

Devamını Oku

MİRASTA KİMLERİN SAKLI PAYI VARDIR?

Miras hukukunun en mühim unsurlarından biri de mirasta saklı pay düzenlenmesidir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımından hür iken, ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamaktadır. Bu sebeple miras bırakan sadece belirli oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere miras bırakabilmektedir. Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde […]

Devamını Oku