PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (III) SORUMLULUK

Önceki yazımlarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmesine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümlerinden bahsedeceğiz. Sorumluluk: Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, paket […]

Devamını Oku

AV. SEVCEN CAN İLE CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ ÜZERİNE RÖPORTAJ

Hukuk Desteği: Bugün sayfamızda siz değerli okuyucularımızın aklına takıldığını düşündüğümüz ve içinde bulunulan süreç itibariyle ticaret yapan ya da bir başka ifadeyle sözleşmeyle iş gören herkesin kafasını kurcalayan Covid-19 salgınının sözleşme feshine yetip yetmediği, mücbir sebep olup olamayacağı, sözleşme taraflarının bu çerçevede ne gibi haklarının olduğu gibi konuları aynı zamanda sitemizin kurucusu olan ve kurulduğu […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLAN MÜKELLEFLERİN KISMİ KDV TEVKİFATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği‘nin (I/C-2.1.3.1) bölümünde, mücbir sebep halinden faydalanan mükelleflerin […]

Devamını Oku

İFA İMKANSIZLIĞI IV – MÜCBİR SEBEP HÜKÜM VE SONUÇLARI

Bir önceki yazımızda mücbir sebep (maddi imkansızlık) kavramından bahsetmiştik; (Lütfen bkz..) Bu yazımızda ise mücbir sebebin hüküm ve sonuçları üzerinde duracağız. Mücbir sebep sonucu borcun ifası imkansız hale gelmekle birlikte, bu imkansızlık geçici veya sürekli nitelikte olabilecektir. İfa imkansızlığının geçici veya sürekli nitelikte olması farklı hüküm ve sonuçlara sebebiyet verecektir. Mücbir sebep nedeniyle geçici ifa […]

Devamını Oku

İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER

İstinaf kanun yolunda, ilk derece yargılaması esnasında yapılabilecek her işlem yapılamayacaktır. Bu işlemlerin neler olduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 357. maddesinde açıklanmıştır. Şöyle ki; “(1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, davaya müdahale talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye […]

Devamını Oku