CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

En basit tanımıyla cari hesap; iki taraf arasındaki borç, alacak ve neticede bakiye kalemlerin tutulduğu hesap dokümanıdır. Cari hesap, taraflar arasında süregelen borç alacak ilişkisinde her seferinde ortaya çıkacak para alışverişinden doğan gereksiz birçok işlem ve formalitenin önüne geçilmesini ve ticari hayatın kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Cari hesap sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 89. madde […]

Devamını Oku

TİCARİ İŞ NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 3. ve 19. maddelerinde hangi işlerin ticari işlerden sayılacağı belirtilmektedir. Ticari işlerin neler olduğunu aşağıda maddeleriyle beraber açıklamak isteriz: =►İşin TTK’da Düzenlenmiş Olması: TTK’da düzenlenen işler, ister tacirler ister tacir olmayanlar tarafından/arasında yapılsın, sıfatlara önem atfedilmeksizin o işler ticari iş sayılmaktadır (kambiyo senedi düzenlemek gibi). Bu husus TTK madde 3’te şu […]

Devamını Oku