BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRMEKTEDİR ?

images (18)Boşanma davalarının ne kadar süreceği, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılması durumlarına göre değişmektedir. Zira anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır.

  • Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanma hususunda anlaşarak mahkemeye birlikte başvurdukları davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, eşlerin kendi aralarındaki anlaşmanın kamu düzenine aykırı koşullar içerip içermediğini inceler ve herhangi bir aykırılık görmez ise anlaşmayı onaylayarak davayı sonuçlandırır. Bir  eşin açmış olduğu davadaki taleplerin diğer eş tarafından kabul edilmesi halinde de anlaşmalı boşanma söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların iddialarının değerlendirilmesi, delil toplanması ve hakimin karar verebilmesi için yargılama yapılması gerekmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında eşler kendi arasında anlaşmaya vardığı için böyle bir yargılama yapılmasına gerek olmadığından hakimin karar vermesi daha hızlıdır. (Bakınız anlaşmalı boşanma davası hakkındaki yazımız)

Anlaşmalı boşanma davaları genelde tek celsede sonuçlanmaktadır. Bu sebeple davanın açılmasından sonra,  genellikle bir iki hafta sürmektedir. Tarafların temyizden vazgeçmesi ile de karar hemen kesinleşmektedir. 

  • Çekişmeli Boşanma Davalarında Süre

Anlaşmalı boşanma dışında açılmış bulunan davalara çekişmeli boşanma davaları denilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları yerel mahkemede genel olarak şehrine göre de değişmekler birlikte 8 ile 12 ay arasında sürmektedir. Tarafların yerel mahkemenin verdiği kararı beğenmeyip temyiz etmesi durumunda ise bu süre ortalama bir yıl daha uzamaktadır. İstanbul’da açılan çekişmeli boşanma davaları ise dosya yoğunluğunun fazla olması sebebiyle ortalama 2 yıl sürmektedir. Kararın beğenilmemesi ve temyiz edilmesi durumunda ise bu süre en az 1 yıl daha uzayacaktır.

Çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmektedir. Davalının buna cevap vermesi, davacının cevaba cevap vermesi (replik dilekçesi), davalının da cevaba cevaba ikinci cevap (düplik dilekçesi) vermesi safhalarından sonra ilk duruşma günü verilmektedir. Bu süre ise davanın açılmasından yaklaşık 6 ay sonrasına denk gelmektedir. Daha sonrasında tarafların tanıklarının dinlenmesi ve mahkemece araştırılması gereken deliller varsa bunların toplanması gerekmekte, bu sebeple dava birkaç celse daha devam etmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki, her olayın şartlarına göre dava süresi değişebilmektedir. Zira bazı dosyalarda boşanma kararının alınabilmesi 3-4 yılı bulabilmektedir.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir