VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

images (4)Boşanma davası sonucu velayetin eşlerden birine verilmiş olması, bundan sonraki süreçte velayetin aynı ebeveynde süresiz kalacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir deyişle velayet hakkı sahibi değiştirilebilir. Bunun için velayetin değiştirilmesi davası açılmalıdır. Velayet hakkı sahibinin değiştirilmesini talep eden taraf şartların oluştuğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Burada velayet hakkını haiz ebeveynin velayet hakkını kötüye kullanıp kullanmadığı ya da çocuğun sosyal, ruhi, bedeni gelişimine uygun hareket edip etmediği hususları incelenmelidir. Velayeti elinde bulundurmayan taraf; çocuğun menfaatinin zedelendiği, bir tehlike içinde bulunduğu ya da velayeti elinde bulunduran ebeveynin velayeti gereği gibi kullanmadığı, çocukla ilgilenmediği gibi hususlarda bir iddiaya sahipse, velayetin kendisine verilmesi talebini aile mahkemelerinde davaya taşıyabilir.

Bu doğrultuda Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde düzenlenen sebepler şöyledir:

  1. Yeniden evlenme sebebiyle velayetin değişikliği
  2. Başka yere gitme sebebiyle velayetin değişikliği
  • Ölüm sebebiyle velayetin değişikliği
  1. Diğer durumlar sebebiyle velayetin değişikliği

Boşanmış anne ve babanın başka biriyle evlenmesi Kanun’da sınırlı sayıda sayılan velayetin değiştirilmesi sebeblerinden biri olarak görülmüştür. İkinci sebep olarak velayeti elinde bulunduran ebeveynin başka bir yere göç etmesi sayılmıştır. Velayetin değiştirilme sebeplerinden bir başkası da ölümdür. Çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran ebeveynin ölmesi halinde velayetin değişikliği davası açılabilecektir. Velayet hakkı kendiliğinden diğer eşe geçmez, durum hakim tarafından değelendirilecektir. Diğer durumlar başlığı altında değerlendirilebilecek haller için, velayet hakkını haiz ebeveynin cezaevine girmesi, alkol bağımlılığı sebebiyle yatarak tedavi görmesi ve herhangi bir hastalık dolayısıyla bitkisel hayata girmesi gibi örnekler verebiliriz.

                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir