SUÇ İŞLEME BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

içerik

Eşlerden birinin suç işlemesi diğer eş bakımından her halükarda boşanmaya sebep kabul edilebilecek bir davranış değildir. Suç işlemenin boşanmaya yetecek bir gerekçe olması için işlenen suçun küçük düşürücü bir suç olması gerekir ve bu suçtan ötürü boşanmak isteyen eşin suç işleyen eşle birlikte yaşanması kendisinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması aranır. Suç işleme sebebiyle boşanma, nisbi nitelikli bir boşanma nedenidir.

Yüz kızartıcı ve küçük düşürücü kabul edilen suçlar şunlardır:

 • Zimmet: Kamu görevlisinin görevi gereği kendisine teslim edilen malları kendi hesabına geçirmesi
 • İhtilas: Kamu görevlisinin evrak üzerinde sahtecilik yapılarak zimmete para geçirilmesi
 • İrtikap: Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak çıkar elde etmesi
 • Rüşvet
 • Uyuşturucu Ticareti
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • Parada Sahtecilik
 • Mühürde Sahtecilik
 • İnancı Kötüye Kullanma
 • Hileli İflas
 • Kasten Adam Öldürme

Eşlerden biri bu suçların dışında da bir suç işlerse somut olayın gerekliliklerine göre suçun yüz kızartıcı olduğuna karar verilebilir. Bu nedenle suçun yüz kızartıcılığı mutlak nitelikte değildir, hakim olaya ve toplumdaki anlayışa göre karar verir. Hakim bu hususun yanısıra ortak hayatın çekilmezliğini ve davalının kusurunu da göz önüne almalıdır.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası her zaman açılabilir, süreye tabi tutulmamıştır. Boşanma davası, suça ilişkin ceza davasını bekletici mesele yapabilir. Boşanma davası küçük düşürücü suç işlenildiği öğrenildiği andan itibaren açılabilir ancak davalının bir iftirayla karşı karşıya olması ihtimali de elbette mümkündür. Bu sebeple aile mahkemesi hakimi derhal boşanmaya karar vermeyerek suça ilişkin ceza davasını bekletici mesele yapabilir. Buradaki esas amaç, birbiriyle çelişkili hükümler verilmesini engellemektir.

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir