YABANCILARA İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ

,yq9dkaGqsU2-fgmrJQA3bg

Yabancıların çalışma izinlerinin nasıl olduğunu ve nasıl alındığını (Bkz.ilgili yazımız…), diğer çalışma izni türlerinden olan süreli (Bkz.ilgili yazımız…) ve süresiz çalışma iznini daha önceki yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise yabancılara istisnai çalışma izni verilmesi ve istisnai çalışma izninin niteliğini inceleyeceğiz.

Türkiye ile yapılmış uluslararası anlaşmalarda aykırılık bulunmadığı sürece, Yabancılara Çalışma İzni Verilmesi Hakkında Kanun’da sayılmış sınırlı sayıdaki hallerin varlığında istisnai çalışma izninin verileceğini söyleyebiliriz. Bu kişiler şunlardır:

a) Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,

b)Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyuna,

c)Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,

d) 2510 sayılı İskân Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara,

e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,

f) Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,

g) Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,

h) Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,

ı)Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı mülteci statüsü verilen yabancı ve vatansız kişilere,

j)Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik ve tasarım alanındaki gelişimine katkı sağlayacak nitelikli yabancılara, Bu Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

İstisnai hallerde çalışma izninin iptaline ve uzatılmasına ilişkin hususlar genel hükümlere tabi olup, veriliş nedeni farklı olsa dahi verilme prosedürü de genel kurallar çerçevesinde değerlendirilir.

                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir